Електромери

 • Еднофазни електромери
  • EJS 212 D20
   (за монтаж на DIN-шина, многотарифен)
  • EJS 212 D2AMX
   (за монтаж на DIN-шина, многотарифен, RS485)
  • EJS 212 D2AMX-M
   (за монтаж на DIN-шина, многотарифен, ModBus)
  • BFS101
   (за монтаж на DIN-шина, еднотарифен, импулс, MID-сертификат)
 • Трифазни електромери за директно свързване
  • Matrix-D1AKX20
   (за монтаж на DIN шина, до 60А)
  • Matrix-D1AKX21
   (за монтаж на DIN шина, до 100А)
  • Matrix-D1AKX24M
   (за монтаж на DIN шина, до 60А, ModBus протокол)
  • Matrix-D1AKX24E
   (за монтаж на DIN шина, до 60A, Ethernet протокол)
  • Matrix-D1AKX22
   (за монтаж на DIN шина, до 100А)
 • Трифазни електромери за индиректно свързване
  • Matrix-DSBKY25
   (за монтаж на DIN шина, до 5A)
  • Matrix-DSBKY24
   (за монтаж на DIN шина, до 5A)
  • Matrix-DSBKY24M
   (за монтаж на DIN шина, до 5A, ModBus протокол)
  • Matrix-DSBKY24E
   (за монтаж на DIN шина, до 5A, Ethernet протокол)