За фирмата

„АСКИ“ ООД е създадена 1996 г. и работи в областта на електроизмервателни технологии, информационни системи и специализирана техника. Дейността е развита в две направления – проектиране и производство. Фирмата предлага на своите клиенти изпитани и висококачествени продукти и услуги с голям гаранционен срок.

„АСКИ“ ООД е разработила голяма гама електроизмервателно оборудване, част от което е в серийно производство, друго се изработва по поръчка.

В момента фирмата разработва ново поколение информационни системи за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на измервателни устройства на индустриални, комунални, битови потребители и производители на енергия.

В последните години „АСКИ“ ООД разработи и внедри голяма гама специализирана апаратура в областта на физиката на високите енергии.

В бъдеще фирмата ще разширява гамата измервателно и комуникационно оборудване и ще работи в областта на изграждане на системи тип Cloud.