Продукти

IMeters (6K)

Електромери

Гама еднофазни и трифазни електронни електромери. Възможност за измерване на всички величини в трифазната система (активна и реактивна енергия в четирите квадранта, ток, напрежение и фактор на мощността). Дистанционно отчитане по RS-485, Modbus или LAN.

ITools (6K)

Периферни устройства

Мрежови концентратори.
Протоколни конвертори (RS-232, RS-485, LAN).
Оптични конвертори (EN 62056-21).

ISystems (6K)

Информационни системи

СДО за офис-сгради и битови консуматори.
Система за снемане на товарови графици.

ISpec (6K)

Специализирани изделия

Оборудване в областта на физиката на високите енергии.