Електромер Matrix-DSBKY25

Електромер Matrix-DSBKY25

  [ увеличи ]

Трифазен електронен енергиен монитор серия «Matrix».
Четирипроводно свързване чрез разделителни трансформатори за ток и напрежение.
За монтаж на DIN-шина.

Възможности:

  • Измерва активна и реактивна енергия в четирите квадранта.
  • Измерва пофазните ток, напрежение и фактор на мощността.
  • Вграден часовник за реално време и календар.
  • Широк диапазон за конфигурация: 16 енергийни регистъра, до 8 тарифи.
  • Възможност за локално отчитане, параметризация и сверяване на вградения часовник по оптичен интерфейс (IR).
  • Памет за товаров график по четирите квадранта през 15 мин – опционално.
  • Вграден интерфейс за дистанционно отчитане по RS-485.
  • Опционална възможност за галванично разделяне на интерфейса за дистанционно отчитане.
Технически характеристики на DSBKY25
Клас на точност0.5
Предписано напрежение3x57,7/100V – 3x230/400V
Базов ток5 A
Максимален ток10 A
Брой тарифи1-8
Пусков ток< 10 mA
Константа12 000 imp/kWh (KVarh)
Интерфейс за местна комуникацияRS-485 (без галванично разделяне)
Дълбочина на товаровия график84 дни
Технически характеристики на DSBKY25 с комуникация
Клас на точност0.5
Предписано напрежение3x57,7/100V – 3x230/400V
Базов ток5 A
Максимален ток10 A
Брой тарифи1-8
Пусков ток< 10 mA
Константа12 000 imp/kWh (KVarh)
Интерфейс за отдалечена комуникацияRS-485 (галванично разделен)
ПротоколModBus RTU или Mx4
Дълбочина на товаровия график84 дни
Документи и програми
pdf Техническо описание на Matrix-DSBKY25 [125 KB]
pdf Програма за сверяване на вградения часовник [1 570 KB]
pdf Карта на ModBus регистрите на Matrix4 [94 KB]

Matrix-DSBKY25

bph_close
MatrixDSBKY25-L