Система за снемане на товарови графици

Система за снемане на товарови графици

  [ увеличи ]

Системата е предназначена за периодично отчитане на електромери с товаров график.

Изградена е с електронни електромери тип EJS-212D20, Matrix-D1AKX20 и Matrix-DSBKY25, свързани чрез концентратор MeterLink-Mini. Връзката на концентраторите с управляващия софтуер се осъществява по Ethernet-мрежа.

Възможности:

  • Възможност за отчитане на електромерите от всеки компютър, свързан в локалната мрежа.
  • Отчитане на всички електромери в системата с натискане на един бутон.
  • Възможност за избор на период на отчитане – начална дата, крайна дата, стъпка.
  • Възможност за експорт в Microsoft Excel.
Документи
pdf Mx4LanLP: Ръководство на администратора [176 KB]

Система за снемане на товарови графици

bph_close
SysBilling-L