Система за отчитане на офис-сгради

Система за отчитане

  [ увеличи ]

Системата е предназначена за периодично инкасиране на малки консуматори - офиси и жилищни сгради с наематели, магазини и др.

Изградена е с електронни електромери тип EJS-212D20, Matrix-D1AKX20 и Matrix-DSBKY25, свързани чрез концентратор MeterLink-Mini. Връзката на концентраторите с управляващия софтуер се осъществява по Ethernet-мрежа.

Възможности:

  • Възможност за отчитане на електромерите от всеки компютър, свързан в локалната мрежа.
  • Отчитане на всички електромери в системата с натискане на един бутон.
  • Възможност за прочитане текущото състояние на електромерите във всеки момент, без това да влияе на месечните отчети.
  • Възможност за въвеждане на актуални цени по тарифи.
  • Автоматично изчисляване на дължимите суми.
  • Автоматично съставяне на съобщения за всеки абонат.
  • Възможност за експорт в Microsoft Excel.
Документи
pdf MeterBilling: Ръководство на потребителя [148 KB]
pdf MeterBilling: Ръководство на администратора [343 KB]

Система за отчитане на офис-сгради

bph_close
SysBilling-L