Фирма "АСКИ" ООД проектира, изработва и внедрява електроизмервателно оборудване и автоматизирани системи за енергиен мениджмънт и контрол.