Специализирани изделия

    • Високоволтов изправител 6,5kV/30A за захранване на ускоряващата система на ускорителя „Нуклотрон“, ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
    • Автоматизирана електронна система за настройка на резонатора на ускорителя „Нуклотрон“, ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
    • Mногоканално устройство за управление на електронната система на ускорителя „Нуклотрон“, ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
    • Специализирани вискоекранирани шасита за ускорителя „НИКА“, ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация
    • Прототип на охлаждащата система на ускорителя „НИКА“, ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация